Twitter Facebook You Tube
 
 
 
ASANSÖR TESCİL VE YILLIK PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASINA İLİŞKİN KAMUOYUNA VE BİNA SORUMLULARINA DUYURU
 

ASANSÖR TESCİL VE YILLIK PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASINA İLİŞKİN KAMUOYUNA VE BİNA SORUMLULARINA DUYURU

 

            24 Haziran 2015 Tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” gereği, İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan asansörlerin tescil ve yıllık periyodik kontrolleri hususundaki işbirliği protokolü, Belediyemiz ile “Asansör Kontrol Muayene Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Taahhüt Ticaret Limited Şirketi” arasında, 22.02.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç yıllık olarak imzalanmıştır.

            Mezkûr yönetmeliğin ve Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun aşağıda yazılan maddelerinde, bina sorumlularının görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak,  

  MADDE 15 –   (1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur.

(2) Bina sorumlusu, engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar.

(3) Periyodik kontrol ücreti bina sorumlusu tarafından kontrol tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenir.

(4) Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

 

“MADDE 21- (4) Kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından sarı renkli bilgi etiketi iliştirilir.

(5) Güvensiz olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir.

(6) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından ek-5’teki formata uygun tutanak üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir.

(7) Güvensiz olarak tanımlanan asansörün bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden çalıştırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.

(8) Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla altmış gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.

(9) İlgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilen asansörün güvenli hale getirilmesine yönelik düzeltme işleminin başlatılabilmesi için bina sorumlusu tarafından ilgili idareye ve işlem sonrası gerekli takip kontrolü için A tipi muayene kuruluşuna başvurulur. İlgili idare bu zaman zarfında asansörün kullandırılmayacağına dair bina sorumlusundan yazılı taahhüt alır ve söz konusu düzeltme işlemi için gerekli izin süreci ek-6’daki formata uygun mühür bozma tutanağı ile başlatılır. Söz konusu mühür bozma tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir. İlgili idarenin izni ile gerçekleştirilecek düzeltme işlemi ve akabinde gerçekleştirilecek olan takip kontrolü neticesine göre asansör hizmete sunulur.”

 

ve Kat Mülkiyeti Kanunda,

 

“MADDE 35-l) (Ek: 4/4/2015-6645/82 md.) Ana gayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/82 md.) Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan ana gayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur.”

 

 denilmektedir.

            Açıklanan bu nedenlerle;

·          Asansör tescil müracaatlarında, asansör yaptırıcılarının,

·          Mevcut asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinde, bina sorumlularının veya bina sorumlusu ataması yapılmayan ana gayrimenkullerde kat maliklerinin

aşağıda adres ve iletişim bilgileri verilen firma ile 22.02.2016 tarihinden itibaren irtibata geçmeleri gerekmektedir.

  2017 yılı için asansör tescil ve yıllık periyodik kontrol ücretleri aşağıdaki çizelgede verilmiş olup, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılacaktır.

 

1-5      duraklı asansör------------------ 195.00 TL (KDV dahil)

6-10    duraklı asansör------------------ 220.00 TL (KDV dahil)

11-15 duraklı asansör------------------ 260.00 TL (KDV dahil)

16-20 duraklı asansör------------------ 311.00 TL (KDV dahil)

 

            Detaylı bilgi için, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne başvurulması gerekmektedir.

 

            İlgili yönetmelik gereği yapılacak bu hizmetin yerine getirilmesinde göstereceğiniz duyarlılık ve işbirliği için şimdiden teşekkür eder, sağlık ve esenlikler dileriz.

 

           

Firma Bilgileri :

Hesap Numaraları :

ASANSÖR KONTROL MUAYENE BEL. EĞİ. VE GÖZ. TAAH. TİC.   LTD. ŞTİ.

Dögol Cad. 7/3 Tandoğan / ANKARA

Tel: 222 76 30      Fax: 215 98 26

info@asansorkontrol.com

* TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI –Etlik Şubesi (121) Hesap No: 1766259-1

IBAN: TR32 0020 6001 2101 7662 5900 01

(Kendi şubelerinden yapılan havalelerde masraf alınmamaktadır)

* ZIRAAT BANKASI – Tandoğan Şubesi (1282)

Hesap No: 544 95752 5001

IBAN: TR 46 0001 0012 8254 4957 5250 01

(Kendi şubelerinden yapılan havalelerde masraf alınmamaktadır)

   

 

 
 
Tarih: 13.1.2017   |   Bu duyuru  2612 kez okundu.  |   DUYURUYU YAZDIR
 
 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 
TAZİYE
 
NÖBETÇİ ECZANE
 
TELEFONLAR
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
CENAZE HİZMETLERİ  ŞEFLİĞİ
İRTİBAT:(0312) 837 30 75/ D 5
ÇALIŞMA SAATLERİ 08:17:00
MESAİ SAALERİ DIŞINDA
İRTİBAT
ALO  ZABITA  TEL:(0312)838  25 52
 | 30.9.2016
 
 
ANA HİZMET BİNASI SANTRAL
837 10 73
 
ASKİ SU İŞLERİ ŞEFLİĞİ
838 61 88
 
BAŞKANLIK BİNASI ÖZEL KALEM
837 17 50
 
Cenaze Hizmetleri Şefliği
837 30 75/5
 
DESTEK HİZMETLERİ MÜD. ELEKTRİK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
837 78 78
 
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
837 25 54
 
DESTEK HİZMETLERİ STADYUM SPOR SALONU
837 85 55
 
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRÜ
837 56 76
 
ESENBOĞA HİZMET BİNASI
827 13 14 - 827 13 13
 
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
837 37 67
 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
838 25 51
 
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ
837 17 59
 
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
837 10 74
 
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ
838 49 48
 
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
837 27 55
 
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ
837 30 75
 
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ
837 76 06
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
838 25 50
 
YUKARI ÇAVINDIR HİZMET BİNASI
832 15 21
 
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
837 08 21
 
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ - PERSONEL
838 25 52
 
ŞEHİTLERİMİZ
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM
ÇUBUK - ANKARA SEFERLERİ
ŞEHİR HARİTASI
BASINDA ÇUBUK
ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ
FAALİYET VE PERFORMANS RAPORLARI
KAMU HİZMET STANDARTLARI
STRATEJİK PLAN
AFET YÖNETİMİ
ÇUBUK BELEDİYESİ KATALOĞU
  BİRİM
ETKİNLİKLERİ
    AK MASA
837 1 444
    BELEDİYE
YAYINLARI
    BILLBOARD
AFİŞ
PROJE ÖNER   ANKET   E-BÜLTEN ABONELİK
Ad Soyad
E-Mail
Fotoğraf Ekle
Öneriniz
 
Web Sitemizin Yeni Tasarımını Nasıl Buldunuz?
Mükemmel
Çok Güzel
Güzel
Fena Değil
Kötü
Ad Soyad
E-Mail
Cep Telefonunuz