İLAN
ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Y.Beyazıt Mahallesi 1435 ada 11 numaralı parselin kuzeyindeki park alanı ile 586 ada 4 numaralı parsel ve çevresine denk gelen Belediye Hizmet Alanına ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Çubuk Belediye Meclisi’nin 03.03.2021 tarih 2021/52 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2021 tarih ve 1760 sayılı meclis kararı ile tadilen onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 05.10.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

trafokroki