İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Atatürk Mahallesi 2178 ada 4 numaralı parselin doğusundaki park alanında trafo yeri ayrılması ve 660 adanın batısındaki park alanının genişletilmesine ilişkin, PİN:UİP-06613570 numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Çubuk Belediye Meclisi’nin 05.04.2022 tarih 2022/62 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2022 tarih ve 1726 sayılı meclis kararı ile aynen onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin ilanımızın 17.10.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

İmar planı krokisini görüntülemek için tıklayınız