İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Atatürk Mahallesi 2628 ada 2 numaralı parsel üzerinde yer alan Aile Yaşam Merkezi ve ticaret alanının enerji ihtiyacını karşılamak üzere Teknik Altyapı Alanı (Trafo Yeri) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Çubuk Belediye Meclisi’nin 05.07.2022 tarih 2022/117 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2022 tarih ve 1908 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 08.11.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

İmar Planı Krokisi ve Plan Notları için tıklayınız