İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz  Aşağı Çavundur, Sünlü, Taşpınar, Yazır, Güldarpı Mahalleri Yerleşik ve Gelişme Alanına ait, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında “Yençok:Serbest” şeklinde yapılaşma koşulları bulunan alanlara ilişkin plan değişikliği,  Çubuk Belediye Meclisi’nin 03.02.2021 tarih 2021/34 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2021 tarih ve 1307 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 19.08.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.