İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 

İlçemiz Atatürk Mahallesi 190151 ada 1 numaralı parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çubuk Belediye Meclisi’nin 03.08.2023 tarih ve 2023/127 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 07.11.2023 tarih ve 1617 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait ilanımız 06.12.2023 tarihinden itibaren bir ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

İmar Planı Krokisi ve Plan Notları