İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Fatih Mahallesi 191301 ada 9 numaralı parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çubuk Belediye Meclisi’nin 03.02.2023 tarih ve 2023/26 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.08.2023 tarih ve 1086 sayılı meclis kararı ile tadilen onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 19.09.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.