İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 

    İlçemiz Ağılcık Mahallesi 190386 ada güneyindeki park ile 190397 ada güneyindeki park ve yakın çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Çubuk Belediye Meclisi’nin 02.03.2022 tarih 2022/44 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2022 tarih ve 1871 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 08.11.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

İlan Plan Notları ve Krokisi için tıklayınız