İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Fatih Mahallesi 191339 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9 numaralı parseller ve yakın çevresi ile park alanını kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Çubuk Belediye Meclisi’nin 02.03.2022 tarih 2022/45 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2022 tarih ve 1707 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 28.10.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.İmar Plan krokisi için tıklayınız