İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 

İlçemiz Dumlupınar, Esenboğa ve Merkez Mahallelerinde yer alan ticaret kullanımlı parsellerin bodrum katlarındaki tevsilere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Çubuk Belediye Meclisi’nin 20.05.2021 tarih 2021/103 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2021 tarih ve 2493 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 13.01.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

İlandaki plan notları için tıklayınız.