İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Y.Beyazıt Mahallesi 190635 ada 4 numaralı parselin güneydoğusunda yer alan park  alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin PİN:UİP-06090670 numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Çubuk Belediye Meclisi’nin 03.08.2021 tarih 2021/143 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2022 tarih ve 92 sayılı meclis kararı ile tadilen onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 24.02.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İmar Planı Krokisi İçin Tıklayınız