İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Y.Selim Mahallesi 12 ada 3 ve 2201 ada 5 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Çubuk Belediye Meclisi’nin 02.06.2021 tarih 2021/113 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2021 tarih ve 2481 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 13.01.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Krokiyi görüntülemek için tıklayınız