İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Esenboğa Mahallesi 190535/1-2-3-4-5 ve 190537/1 numaralı parseller ve yakın çevresinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Çubuk Belediye Meclisi’nin 03.11.2021 tarih 2021/205 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.07.2022 tarih ve 1322 sayılı meclis kararı ile tadilen onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 20.10.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

İmar Planı Krokisi ve Plan notları için tıklayınız