İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Y.Beyazıt Mahallesi 1820 ada 7 numaralı parselin doğusundaki park alanında “Teknik Altyapı Alanı (Trafo Yeri)” ayrılmasına 1830 ada 26 numaralı parselin batısındaki teknik altyapı alanı kullanımlı alanda eşdeğer alanın oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Çubuk Belediye Meclisi’nin 04.01.2023 tarih ve 2023/10 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2023 tarih ve 878 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 06.07.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

İmar planı krokisi ve plan notları için tıklayınız