İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Y.Selim Mahallesi 5041 ada 5 numaralı parselin kuzeyinde yer alan park kullanımlı alanda “Doğalgaz Regülatör Alanı” ayrılmasına ilişkin, UİP-06303988 numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Çubuk Belediye Meclisi’nin 03.02.2022 tarih 2022/29 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.06.2022 tarih ve 1149 sayılı meclis kararı ile aynen onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 01.07.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

İmar Plan Krokisi