İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 

İlçemiz Yenice Mahallesi 5290 ada 1 numaralı parselin kuzeyindeki park  alanında “Teknik Altyapı Alanı”, 5193 adanın güneyindeki park kullanımlı alanda eşdeğer oluşturulmasına ilişkin PİN.UİP-06520653 numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Çubuk Belediye Meclisi’nin 03.02.2022 tarih 2022/27 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.06.2022 tarih ve 1150 sayılı meclis kararı ile aynen onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 01.07.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

imar plan krokisi için tıklayınız

imar plan krokisini görmek için tıklayın