İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz  Atatürk Mahallesi 2260 ada doğusunda ve Fatih Mahallesi 1204 ada 8 numaralı parselin güneyinde kalan park alanlarında “Trafo Yeri” ayrılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Çubuk Belediye Meclisi’nin 03.07.2020 tarih 2020/88 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2021 tarih ve 45 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 03.02.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.