İLAN

 

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

 

İlçemiz  Atatürk Mahallesi 2826/1, 341/1, 136/484 ve 488 numaralı  parsellere ait, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Çubuk Belediye Meclisi’nin 04.12.2019 tarih 2019/212 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2020 tarih ve 746 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 05.11.2020 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.