İlçemiz “Çubuk Merkez Yedi Mahalle Revizyon İmar Planı / Atatürk – Barbaros Mahallesi I. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı’na göre hazırlanan; Çubuk Merkez, Atatürk ve Barbaros Mahalleleri tapulamasına ait muhtelif parselleri kapsayan 92074 etap numaralı parselasyon planı; Çubuk Belediye Encümeni’nin 22.04.2020 tarih 36 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 27.08.2020 tarih ve 1394 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan 92074 etap numaralı parselasyon planı 09.09.2020 – 09.10.2020 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ilk kez askıya çıkarılmış, askı aşamasında alınan itiraz ve talep niteliği taşıyan dilekçeler; Çubuk Belediye Encümeni’nin 25.11.2020 tarih ve 321 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 07.01.2021 tarih ve 09 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, söz konusu parselasyon dosyası yeniden düzenlenmiştir.
Yeniden düzenlenen 92074 etap numaralı parselasyon planına ait ilanın 20.01.2021 – 20.02.2021 tarihleri arasında ilan edilmesi hususunda;