İLAN

 

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

İlçemiz Çubuk Merkez Yedi Mahalle Revizyon İmar Planının 4. Genel Etabına (Yavuz Selim Mahallesi’ne) ait 1/1000 ölçekli İmar Planı; Çubuk Belediye Meclisi’nin 03.04.2015 tarih ve 101 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2016 tarih ve 1720 sayılı kararı ile onaylanan, Çubuk Belediye Meclisi’nin 04.01.2017 tarih ve 17 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.05.2017 tarih ve 873 sayılı kararı sayılı kararları ile onaylanmıştır.

İlçemiz Çubuk Merkez Yedi Mahalle Revizyon İmar Planının 5. Genel Etabına (Barbaros Mahallesi’ne) ait 1/1000 ölçekli İmar Planı; Çubuk Belediye Meclisi’nin 03.04.2015 tarih ve 100 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2016 tarih ve 2508 sayılı kararı, Çubuk Belediye Meclisi’nin 05.05.2017 tarih ve 98 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.11.2017 tarih ve 2326 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Çubuk Belediye Meclisi’nin 02.03.2018 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.06.2018 tarih ve 902 sayılı kararı ile onaylanan Barbaros Mahallesi 963 ada 3 nolu parselin batısında park alanında 1/1000 uygulama imar plan değişikliği onaylanmıştır.

Çubuk Belediye Meclisi’nin 03.03.2023 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.08.2023 tarih ve 1076 sayılı kararı ile onaylanan Barbaros Mahallesi 977 ada kuzeyindeki alanda teknik alt yapı alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 uygulama imar plan değişikliği onaylanmıştır.

Onaylanan planlara istinaden Barbaros, Aşağı Çavundur, ve Gökçedere Mahalleleri tapulamasına ait muhtelif parselleri kapsayan 92072 etap numaralı parselasyon planı; Çubuk Belediye Encümeni’nin 03.01.2024 tarih ve 7 sayılı kararı, Çubuk Belediye Encümeni’nin 27.03.2024 tarih ve 135 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 06.06.2024 tarih ve 988 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 92072 etap numaralı parselasyon planı 27.06.2024 – 27.07.2024 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere ilanen duyurulur.

Ada                     Parsel

 

Aşağı Çavundur Mahallesi; 181 ada 12, 13, 14 parseller, 182 ada 27 parsel,

Gökçedere Mahallesi; 105 ada 16, 17, 19, 20, 23, 24 parseller, 106 ada 30, 31, 33 parseller, 107 ada 1 parsel, 110 ada 13, 16, 28, 29, 30 parseller, 1025 ada 7, 8, 9, 10 parseller, 1026 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 2941 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 parseller,

Barbaros Mahallesi; 58 ada 15, 16, 33, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 85, 87, 88 parseller, 150 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 202 ada 79 parsel, 494 ada 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 parseller, 495 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 496 ada 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 parseller, 837 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 838 ada 6, 7, 8, 9, 10 parseller, 839 ada 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 parseller, 844 ada 3 parsel, 846 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 parseller, 848 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 852 ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 855 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 parseller, 875 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 parseller, 876 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 942 ada 1 parsel, 943 ada 1 parsel, 944 ada 16, 17, 18, 19, 20, 21 parseller, 945 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller, 946 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller, 963 ada 2, 3, 4 parseller, 964 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 965 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller, 966 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parseller, 968 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 969 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 970 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 971 ada 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 parseller, 972 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 973 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 975 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 976 ada 1 parsel, 977 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 978 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 979 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 980 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parseller, 981 ada 1 parsel, 1022 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller, 1023 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 1025 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 1026 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 1027 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller, 1028 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller, 1029 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller, 1030 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller, 1031 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parseller, 1786 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 1790 da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 1792 ada 1 parsel, 1801 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller, 1869 ada 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 parseller, 1870 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 1871 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 1872 ada 1 parsel, 1873 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 1874 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller, 1875 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parseller, 1877 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 1878 ada 1, 2 parseller, 1879 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 1880 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 1882 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 1883 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 1884 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 1885 ada 1 parsel, 1886 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 1887 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 1888 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parseller, 1889 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 1890 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 1891 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 parseller, 1892 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 1893 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 1894 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 1895 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller, 1897 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 1898 ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 parseller, 1899 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 1900 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 2117 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller, 2118 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 2119 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parseller, 2120 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 2121 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 2122 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parseller, 2123 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 2124 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller, 2125 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 2126 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2231 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 2232 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 2236 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 2238 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 parseller, 2288 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 2289 ada 2, 3, 5 parseller, 2290 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 2291 ada 1, 2 parseller, 2292 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 2293 ada 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 parseller, 2384 ada 1, 2 parseller, 2681 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2682 ada 1, 2, 3 parseller, 2683 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 2684 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2850 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 2851 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 2852 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 2853 ada 1, 2 parseller, 2854 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 2855 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 2856 ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 parseller, 2857 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2858 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 2859 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 2860 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 2861 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 2862 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 2863 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 2864 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 2865 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 2866 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2867 ada 1 parsel, 2868 ada 1 parsel, 3031 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 3181 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 3194 ada 1 parsel, 3195 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 190869 ada 1, 2 numaralı parseller