?> ?> ?>

Çevre Hizmetleri

ANASAYFAHİZMETLERİMİZÇevre Hizmetleri

Çevre Koruma Hizmetleri :

 Çevre Koruma Hizmetleri Çevre Koruma Şefi tarafından yürütülür.

Belediyemiz Çevre Koruma Şefi aracılığıyla sürekli çevre denetimi yapılmaktadır.     Çevreyi kirleten ve kirlenmesine neden olan kurum, kuruluş, özel işletme, fabrikalar ve şahıslar uyarılmaktadır. Çevre kirliliği ve genel çevre sorunları müdürlük gözetiminde Çubuk Belediyesi Zabıta Amirliğine bildirilmektedir. Kurallara uymayanlar hakkında gerekli cezai işlemler başlatılacaktır.

GERİ DÖNÜŞEBİLEN ATIKLARIN TOPLANMASI

 Artan dünya nüfusu ile orantılı olarak artan tüketim miktarı hızla doğal kaynaklarımızın tüketimine sebep olmaktadır. Bu hızı düşürmek amacıyla, geri dönüşebilen (tekrar kullanılarak ekonomiye kazandırılabilen) atıklar, evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilmekte ve toplama gününde mavi poşetler içinde çıkarılmaktadır.

Geri dönüşebilen atıkların ayrı biriktirilmesi, ilgili yönetmelik uygulamaya konulana kadar çevre kaygısı güden hassas vatandaşlarımızın çabaları ile gönüllülük esasına dayanarak yürütülmekteydi.  Ambalaj Atıkları Yönetmeliği ile yetkilendirilmiş lisanslı şirketler tarafından toplanmaktadır.

Bu sayede,1997 yılında 72 ton olan geri dönüşüm tonajımızı 2009 yılında 10.284 tona çıkararak Türkiye çapında en fazla geriye dönüşebilen atık toplayan Belediyeler arasında olma başarısı elde edilmiştir.

Cam, kağıt- karton, metal ve plastik  gibi değerlendirilebilir malzemelerin çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra yeni bir hammadde veya ürüne dönüştürülmesine GERİ DÖNÜŞÜM denir.

Atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı şekli ile ekonomik ömrü dolana kadar defalarca kullanılmasına TEKRAR KULLANIM denir.

Geri dönüşüm ve tekrar kullanımın ötesinde, atıkların özelliklerinden yararlanarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesine GERİ KAZANIM denir.


GERİ DÖNÜŞÜMÜN FAYDALARI

1.Doğal kaynaklarımız korunur.

2.Enerji tasarrufu sağlanır

3.Atık miktarı azalır

4.Katı atık depolama alanları daha uzun süreler kullanılır.

5.Ekonomiye katkı sağlar.

6.Geleceğe yatırım demektir.

7.Çevre kirliliğinin önlenmesini sağlar.

 

 1. Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrıştırılarak Toplanması :

 04.01.2010  tarihli , 4  karar no ’lu    Çubuk  Belediyesi  Meclis    Kararı doğrultusunda

İlçemiz sınırları içerisinde  Çubuk  Belediye  Başkanlığı   koordinatörlüğünde kullanılmış evsel  ve  ticari ambalajların ( cam, metal, plastik, kağıt ve karton ) kaynağında  diğer evsel  ve ticari   atıklardan ayrı toplanması  ve  değerlendirilmesi  işlemlerinin  kalıcı   bir    yerel  yönetim  uygulamasına dönüşmesi ve  bu  konuda karşılıklı  bilgi  alışverişinin sağlanarak halkın  gerekli  eğitimlerle bilinçlendirilmesini de  sağlayarak  24  Haziran  2007 tarihli  Ambalaj  Atıklarının    Kontrolü Yönetmeliği uyarınca  kentimiz için  model olacak  toplama sisteminin kurulması  amacımızdır. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 8.maddesinin 2.fıkrası gereğince; Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanım sorumluluğu Belediyemize  aittir. Aynı maddenin c bendine göre ise, kaynakta ayrı toplama uygulamalarının başlatıldığı bölgelerde, uygulamaların uygun şekilde yapılıp yapılmadığını denetleme, önlem alma ve ambalaj atıklarını ayrı olarak biriktirmeyen ambalaj atığı üreticilerine Çevre Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca idari yaptırım uygulama yetkisi Çubuk Belediyesi’ne verilmiştir.

AMBALAJ ATIĞI NEDİR?

Ambalaj nedir; içerisinde yer alan ürünü, ürünün yapısına ve şekline göre en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını sağlayan, taşınmasını kolaylaştıran ve aynı zamanda ürünün tanıtımını yapan değerli bir malzemedir.

Cam Ambalajlar : çok geniş kullanım alanına sahip olan cam ambalajlara çoğunlukla su ve meşrubat sanayinde rastlanmaktadır. Camın hammaddesi silisli kumdur.

Gündelik hayatta sıkça kullandığımız cam ambalaj malzemeleri renkli ve renksiz olarak ayırmakla beraber çoğunlukla cam şişe, kavanoz, saklama kapları, bardak, tabak ve süs eşyaları olarak karşımıza çıkmaktadır.

NOT : Porselen ve kristal malzemenin şu an sistemimiz de geri dönüşümü yoktur. Sıkıştırılmış araba camları bina camları üzerlerindeki kaplama malzemesi dolayısıyla geri dönüşüm özelliklerini yitirmektedirler.

Plastik Ambalajlar; Plastikler, petrol veya petrol türevlerinden elde edilir. Plastik ambalajların çok değişik türleri vardır. Bu türlerin başlıcaları PET (Polietilentetraftalat), PVC (Polivilklorür), PP (Polipropilen), PS (Polistren) ve PE (Polietilen)’dir. Bu isimler, ambalajların değişik kimyasal yapılarından kaynaklanmaktadır.

Çamaşır suyu, deterjan ve şampuan şişeleri, motor yağı şişeleri, evsel atık torbaları, market poşetleri, sıvı deterjanların kutuları, sağlık ve kozmetik ürünlerinin ambalajları, margarin kapları, yoğurt kapları, su, meşrubat ve yağ şişeleri, plastik bardak ve tabaklar ve benzeri ürünlerin tamamı plastik ambalajlardır..

NOT: Gıda ürünleri altında bulunan, koruma amaçlı malzemeye sarılı olarak kullanılan straforlar plastik fakat geri dönüşümsüz malzemelerdir.

Metal Ambalajlar; Metaller, yeryüzünü örten çeşitli minarelerin işlenerek saflaştırılması sonucunda üretilir. Evlerimizde gıda ve içecek ambalajında kullanılan iki tür metal ambalaj malzemesi çoğunluktadır. Bunlar teneke ve alüminyumdur. Çelik (tenekeler) mıknatısla çekebilme (Manyetik olma) özelliğine sahiptirler.

Yağ tenekeleri konserve kutuları, meşrubat kutuları ve kırılan kullanılmaz duruma gelen metal tüm malzemeler ve benzerleri metal ambalaja örnek verilebilir.

NOT: Metallerin geri dönüşmesi sayesinde %90 oranında enerji kullanımından ve kirletici salınımdan kaçınılmış olunur.

Kağıt / Karton Ambalajlar; Kağıdın hammaddesini “selüloz” adı verilen madde oluşturur. Selüloz son derece kıymetli bir madde olup kaynağı ormanlarımız ve özel yetiştirilen bitki türleridir. Kağıt ve karton en çok kullanılan ambalaj malzemesi türüdür. Değerlendirilebilir nitelikli atıkların yarısından fazlasını kağıt ve karton oluşturmaktadır. Bu nedenle, belki de en kıymetli atık cinsi kağıt ve kartondur.

Koli ve benzeri ambalaj malzemeleri, defter, kitap , gazeteler müsvedde kağıtlar ve benzerleri kağıt ambalaja örnek verilebilir.

Küçük not: Kullanılmış kağıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltabilmektedir. Örneğin bir ton atık kağıdın kâğıt hamuruna katılmasıyla 17 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.

Kompozitler (Meşrubat ve İçecek Kartonları); Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlar kompozit ambalajlardır. Bu ambalajlar farklı oranlarda kağıt, plastik ve alüminyumdan oluşmaktadır. Bu malzeme sayesinde içecekleri saklama süresi daha uzun olabilmektedir

Süt ve meşrubat kutuları, çorba ambalajları, kahve ambalajları ve benzerleri kompozit malzemeye örnektir.


Geri Kazanım Konusunda Bunları Biliyor Musunuz ?

 • Geri dönüşüm ve tekrar kullanımın ötesinde, atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fizikseli kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesine “Geri Kazanım” denilmektedir.
 • Geri kazanımla, doğal kaynaklarımız korunur, enerji tasarrufu sağlanır, ekonomiye destek sağlanır, çöplüğe giden atık miktarı azalır ve geleceğe yatırım yapılır.
 • Türkiye’de atıkların geri kazanımı konusunda uzun yıllardır süre gelen çalışmalar vardır. Cam kağıt, karton, plastik ve metal atıklar özellikle çöp dökme sahalarından ve sokak toplayıcıları kanalıyla sokaklardan toplanmakta ve hammadde kaynağı olarak çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır.
 • Kullanılmış ambalajların ve diğer değerlendirilebilir atıkların genel çöpten ayrı ve temiz olarak toplanması yöntemi geri kazanım sürecinin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Ayrı toplanan geri kazanılabilir atıkların geri dönüşüm işlemine tabi tutulabilmesi için cinslerine göre de ayrılmaları gerekmektedir.
 • Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık %15-20’sini geri kazanılabilir nitelikli atıklar oluşturmaktadır.
 • Ambalaj çöp değil aynı zamanda bir hammaddedir. Yeniden kazanımı mümkün olan ambalajları evlerimizde ayrı toplayalım.
 • Herhangi bir ürünü alırken geri dönüşümlü olmasına dikkat edelim.
 • Kağıtlarımızı, defterlerimizi tutumlu kullanıp kullanılmış kağıtları geri kazanalım.
 • Tükettiğimiz kağıtları çöpe atmak yerine toplayıp ekonomiye kazandırabilir ve çevre kirliliğini önleyebiliriz.
 • Bir ton kullanılmış kağıt, geri kazanıldığında 16 adet çam ağacının bir ton kullanılmış gazete kağıdı kullanıldığında ise 8 adet çam ağacının kesilmesi önlemiş olacaktır.
 • İnsanların birbirlerine gönderdiği mektupların %44’ü okunmamaktadır.
 • Yalnızca 100.000 aile gereksiz yazışmayı durdurursa, her yıl 150.000 ağaç kesilmekten kurtulacaktır.
 • Bir insan, ömrünün 8 ayını, gereksiz yazışma zarflarını açarak geçirmektedir.
 • Bir büro elemanı yılda, 81 kilo yüksek vasıflı kağıdı çöpe atmaktadır.
 • Bir kere kullanıp atacağımız poşetler yerine, sürekli kullanabileceğimiz bez torba, sepet ve fileleri tercih edelim.
 • Plastikler doğada parçalanma süresi en uzun olan madde olduğu için yok edilmesi güçtür. Bu nedenle bu maddelerin mümkün olduğunca ayrı biriktirilip geri kazanılmaları sağlanmalıdır.
 • Plastik ambalaj atıkları yıkanıp granül haline dönüştürülerek ikincil ürün üretiminde ham madde olarak kullanılmaktadır. Sera örtüsü, otomotiv sektöründe plastik torba, marley, pis su borusu, elyaf ve dolgu malzemesi, araba yedek parçası yapımında kullanılmaktadır.
 • Yeni üretime kıyasla, metal ve plastikte % 95 enerji tasarrufu sağlarız.
 • Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edilmiş olacaktır.
 • Bir cam şişe doğada 4000 yıl, plastik 1000 yıl, çiklet 5 yıl, bira kutusu 10-100 yıl, sigara filtresi 2 yıl süre ile yok olmamaktadır.
 • Evsel atıklar arasında cam şişe ve kavanozların geri dönüşümü ülkemizde oldukça eski yıllara uzanmaktadır. Renklerine göre ayrılan cam şişe ve kavanozlar ve diğer cam atıklar kırılarak cam tozu haline getirilir. Cam tozu, kum, kireç taşı ve soda külü ile karıştırılır ve yüksek sıcaklıkta şekillendirilerek yeni ürünlere dönüştürülür.
 • Ambalaj atıklarının, atık yağların, elektronik atıkların, atık pillerin ve bataryaların insan sağlığı ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesini önlemeliyiz. Bu atıklar ayrı toplanmazsa hava, toprak ve suyu kirletir.
 • Plastikler çöpe atıldığı zaman çürümez, paslanmaz, çözünmez, biyolojik olarak bozulmaz ve doğada bozulmadan uzun yıllar kalır.
 • Bazı plastikler var ki doğada 700 yıl bozulmadan kalabilir. Suyun ve toprağın kirlenmesine neden olur. Sulardaki canlılara zarar verir hatta ölümlerine neden olur.
 • Kullanılmış alüminyumdan alüminyum üretildiğinde %95 daha az enerji tüketilir ve işçilik ve yatırım maliyeti en aza düşer.
 • Bir kilogram alüminyum kutu geri kazanıldığında; 8 kg boksit madeni, 4 kg kimyasal madde,4 kWh elektrik enerjisi kullanımı, korunmuş olur.
 • Bir ton kullanılmış kağıdın geri kazanılmasıyla 17 ağaç kurtarılıyor ve 4100 kilovat saatlik enerji tasarruf ediliyor.

Hangi Maddeler Geri Dönüştürülebilir:

Çöpün içindeki geri dönüştürülebilir malzemelerin önemli bir miktarını; Pet şişeler, Kağıtlar, kartonlar, Süt, meyve suyu  kutuları, Gazeteler, Naylon poşetler, Yoğurt, ayran kapları, Bisküvi, çikolata, sakız kağıtları, Cam şişe ve bardaklar, Teneke kutular oluşturmaktadır. Bunun yanında kemik, tekstil parçaları da özel ayırma tesislerinde geri dönüştürülebilmektedir.

Geri Dönüşüm Siteminin 5 Temel Basamağı:

1. Kaynakta Ayırma; Değerlendirilebilir nitelikli atıkları çöple karışmadan oluştukları kaynakta ayırarak biriktirme.
2. Değerlendirilebilir Atıkları Ayrı Toplama; Bu işlem değerlendirilebilir atıkların çöple karışmadan temiz bir şekilde ayrı toplanmasını sağlar.
3. Sınıflama; Bu işlem kaynağında ayrı toplanan malzemelerin cam, metal plastik ve kağıt bazında sınıflara ayrılmasını sağlar.
4. Değerlendirme; Temiz ayrılmış kullanılmış malzemelerin ekonomiğe geri dönüşüm işlemidir. Bu işlemde malzeme kimyasal ve fiziksel olarak değişime uğrayarak yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner.
5. Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma; Geri dönüştürülen ürünün yeniden kullanıma sunulmasıdır.

Geri Dönüşüm Niçin Önemlidir ?

1) Doğal kaynaklarımız korunur.
2) Enerji tasarrufu sağlanır.
3) Doğaya zarar veren atık miktarı azalır.
4) Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım demektir.

Tüm bunların ötesinde geri dönüşüm DOĞAL KAYNAKLARIN EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANILMASINI SAĞLAYAK, GELECEK KUŞAKLARA POTANSİYEL KAYNAKLARIN MÜMKÜN OLABİLEN EN FAZLA MİKTARINI BIRAKABİLECEK EN ÖNEMLİ KATI ATIK YÖNETİM BİÇİMİDİR.

 

 1. Bitkisel Atık Yağların Toplanması :

 

ÇUBUK BELEDİYESİ sınırları içerisindeki bitkisel atık yağ üreticilerinden çıkan kullanılmış her türlü bitkisel atık yağların belediyemiz sınırları içerisinde yüklenici firma tarafından toplanarak geçici depo    alanında biriktirilmesi, geri kazanım tesislerinde depolanması, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı  2872 sayılı Çevre Kanunu ve 25791 sayılı “ Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” esaslarına uygun olarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde atık yönetiminin sağlanması amacı ile toplayıcı firmanın Bitkisel Atık Taşıma Lisansı bulunan araçları ile yüklenici firmanın geri kazanım tesisine ÇUBUK BELEDİYESİ ile koordineli olarak toplanması ve taşınması işidir.

-Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Atık bitkisel yağlar ekotoksik özelliklerinden dolayı çevreyle uyumlu olarak yönetilmesi gereken atıklar arasında yer almaktadır.

-Kanalizasyona dökülmesi, Tekrar Gıdaya, Yem Sanayine geri dönmesi, Kozmetikte kullanılması  parayla alınıp, satılması, bu alanda lisanssız faaliyette bulunulması YASAKTIR.

 -Ayrı Kaplarda Toplanarak,

Biyodizel üretiminde  kullanılmak Üzere Lisanslı Toplayıcılara ücretsiz, Ulusal Atık Taşıma formuyla verilmeli, bu yolla sağlığımız  ve çevremiz KORUNMALIDIR.

Kullanılmış kızartmalık yağların canlılar üzerindeki zararlı ve kanserojen etkileri dolayısıyla yem ve sabun sanayinde kullanılması ilgili kurumların da işbirliği ile yasaklanmıştır.

– 1 litre atık yağ, 1 milyon litre İçme suyunu kirletmektedir.

-Atık yağlar, evsel atık su kirliliğinin %25’ini oluşturmaktadır

Atık yağlar, lavabolara döküldüğü zaman drenaj sistemine sıvanır, kanalizasyon borusu içindeki atıkların yapışmasına ve zamanla borunun daralmasına neden olur.Böylece atık su arıtma tesislerine zarar verir ve işletme maliyetini artırır.

Kızartmada kullanılan yağlar kısa sürede oksidasyona uğrayarak kanserojen bir özellik kazanır. Yanmış yağların tekrar yemeklerde kullanılması veya kızartma yapılması sağlık açısından son derece zararlıdır. Atık Kızartmalık Yağlar Sadece Biyodizel Üretiminde Kullanılabilir. Biyodizel doğrudan veya motorine katılarak kullanılan ve  hava kirliliğini azaltan organik ve çevreci bir yakıttır.

Atık yağların evlerden toplanması hizmeti verilmektedir.

Vatandaşlarımız ücretsiz; Alo Atık Hattı …444 28 45….    ‘i arayarak atık yağlarını yetkili firmaya teslim edebilirler.

 1. Madeni Atık Yağların Toplanması :

Belediyenin atölyelerinden kaynaklanan atık motor yağlarının, PETDER tarafından  Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 30 Temmuz 2008 tarihli Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanarak, Çevre ve Orman Bakanlığından Lisanslı Tesislerde ürün veya enerji olarak geri kazanım, bertarafının sağlanarak Belediye Atık Yağ Yönetim Sisteminin yürütülmesinin sağlanması, Belediye ve PETDER işbirliği ile ÇUBUK ilçesi sınırları içerisinde atık motor yağı üreten kaynakların belirlenmesi ve bu noktaların etkin bir şekilde kontrol altına alınarak Yönetmelik dışı uygulamaların önüne geçilmesi, Atık motor yağlarının çevre ve insan sağlığı açısından oluşturduğu riskler ile ilgili olarak toplumun bilinçlendirilmesine yönelik olarak ortak çalışmalar yürütülmesini, sağlamaktır.

 1. Ömrünü Tamamlamış Atık Pillerin Toplanması :

Avrupa Birliği Ülkelerindeki uygulamalara paralel olarak atık pil ve akümülatörlerin diğer atıklardan ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması veya bertaraf edilmesini sağlamak bakımından Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 31 Ağustos 2004 tarihinde “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (APAK)” yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik, 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 Kullanım ömrünü tamamlamış ve/veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılamayacak duruma gelmiş olan pillere, atık pil diyoruz.

İlçemizdeki ömrünü tamamlamış atık piller altı ayda bir belirlenen bölgelerden Çevre Koruma Şefi tarafından toplanır. Müdürlüğümüzde muhafaza edilir ve sene sonunda ilgili firmaya teslim edilir.

Piller;

-Kadmiyum, civa, kurşun,çinko, mangan, demir, lityum, nikel, kobalt gibi  metalleri ve çeşitli kimyasal bileşimleri içermektedir.

-Atık piller çöpe atıldığı zaman yapısında bulunan ağır metaller, toprak, hava ve suya karışır.

-Solunum ve gıda zinciri ile insan vücuduna girebilen civa ve kadmiyum;

– Nörolojik bozukluklara, merkezi sinir sisteminin tahribine ve kansere,

– Böbrek, karaciğer, beyin dokularının tahribine, kansızlığa,

– Kromozonları tahrip edip sakat doğumlara neden olmaktadır.

-Tüketicilerin pilleri civalı, kadmiyumlu vb. çeşitlerde ayırması mümkün olmadığından tüm atık piller, tehlikeli atık kapsamında değerlendirilmektedir.

Atık Pil Toplama Kampanyası:

Evlerde, işyerlerinde, ulaşımda ve sanayide önemli miktarda pil kullanılmaktadır. Piller, motorlarda, elektronik cihazlarda, saatlerde, kameralarda, hesap makinelerinde, işitme aletlerinde, kablosuz telefonlarda, oyuncaklarda v.b. yerlerde geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Son yıllarda artan pil kullanımı insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike oluşturmaktadır. Dolayısıyla kullanılmış pillerin tehlike oluşturmaması için tehlikeli ve zararlı metallerin azaltılması da zaruri bir konudur. Almanya gibi ülkelerde pil kullanan herkes pillerin çevreye zarar vermeden uygun şekillerde geri kazanılmasından sorumludur. Atık piller emniyetli şekilde kullanılmalı, paketlenmeli, depolanmalı, toplanmalı, taşınmalı ve bertaraf edilmelidir.

Bu amaçla Çubuk Belediyesi ve TAP ortak çalışması ile beldemizde atık pil toplama projesi başlatılmıştır. Bu proje kapsamında belde sınırlarında içinde kamu kuruluşları, muhtarlıklar, ilköğretim okulları, liseler, hastane, telefoncular, internet cafeler ve eczanelere atık pil toplama kutuları bırakılmış ve evlerde bulunan atık pillerin çöp yerine atık kutularında toplanıp, toplanan pillerin TAP Atık Pil Toplama Merkezi’ne gönderilerek imha edilmesi amaçlanmıştır.

Pil Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz!

Ne Yapılmamalı:

 1. Piller hiçbir şekilde ısıtılmamalı, ateşe atılmamalı ve devamlı güneş ışığı alan yerlerde tutulmamalıdır.
 2. Piller sökülmemeli, içleri açılmamalı, delinmemeli ve ezilmemelidir.
 3. Piller küçük çocukların oynayabileceği şekilde ortalıkta bırakılmamalıdır. Düğme tipi pillerin küçük çocuklar tarafından kolaylıkla yutulabileceği unutulmamalıdır.
 4.  Pillerin artı ve eksi uçları herhangi bir metal iletkenle birleştirilip, kısa devreler yaratılmamalıdır.
 5. Şarj edilmeyen piller ve özellikle lityum türleri kesinlikle şarj işlemine tabi tutulmamalıdır.
 6. Pille çalışan cihazlar kalorifer, soba, ocak vs. gibi ısı kaynaklarından uzakta tutulmalı ve nakil vasıtalarının torpido gözünde veya direk güneş ışığı alabilen konsolları üzerinde uzun süreler bırakılmamalıdır.
 7. Farklı gerilimlere sahip, farklı yapılardaki piller ve şarjlı/şarjsız aynı cihaz içerisinde kullanılmamalıdır.
 8. Piller su, deniz suyu veya diğer oksitleme özelliğine sahip maddelere temas ettirilmemelidir.
 9. Pillerin seri ve paralel bağlantıları uzman kişilerce yapılmamalı, lityum esaslı pillerde bu tür bağlantılardan kaçınılmalı ve nikel-kadmiyum / nikel-metalhidrit pilleri, özel koruma devreleri olmadan paralel bağlanmamalıdır.


Ne Yapılmalı:

 1. Cihazınızda hangi tip pillerin kullanılacağı, kullanım esnasında cihazın çekeceği akımın şiddetine, kullanım süresine ve kullanım sıklığına bağlıdır. Buna göre şarjlı ve şarjsız piller kullanılabilir. Örneğin yüksek akım çeken ve uzun sürelerle kullanım gerektiren cihazlarda şarjlı piller çok ekonomik olacaktır. Buna karşılık orta ve zayıf şiddette akım gerektiren ve kullanımı süreklilik arz etmeyen sistemler için şarjsız piller kullanılabilir. Ayrıca çevre şartları ( sıcaklık, rutubet vb.) ve satış fiyatı pillerin tercihi sırasında önemli bir etkendir.
 2. Uzun sürelerle kullanılmayacak piller cihazlarından çıkartılmalı, artı ve eksi uçları kuru bir bezle silinmeli ve kısa devre yaratmayacak bir şekilde naylon bir torbada muhafaza edilmelidir.
 3.  Yeni satın alınmış piller kullanım aşamasına kadar orijinal ambalajlarında tutulmalıdır.
 4. Piller buzdolabında saklanabilir. Ancak buzluk ve ya derin dondurucu kısmında muhafaza edilmemelidir.

  Atık Pilleri Ne Yapmalı / Ne Yapmamalıyız

Ne Yapılmamalı:

 1. Ev veya iş yerlerinde kullanılmış (atık) piller evsel çöplerle kesinlikle karıştırılmamalı ve rastgele sokaklara atılmamalıdır.
 2. Atık piller toprağa gömülmemelidir.
 3. Atık piller denize, akarsulara, göllere veya kanalizasyona atılmamalıdır.
 4. Atık piller ateşte yakılmamalıdır.
 5.  Atık nikel-kadmiyum pillerinin insan  sağlığına oldukça zararlı kadmiyum maddesi içerdiği unutulmamalıdır.

Ne Yapılmalı:

 1. Atık haldeki piller ayrı bir yerde (naylon torba, kutu kavanoz vs.) biriktirilmelidir.
 2. Evinizde ve ya işyerinizde atık haldeki piller uzun sürelerle muhafaza edilmemelidir.
 3. Atık piller bulunduğunuz yeren yakın mahalledeki atık pil toplama kutusuna atılmalı veya satın alındığı yere götürülmelidir.
 4. Atık pillerin bünyelerindeki bazı metallerin geri kazanılabileceği  unutulmamalıdır.
 5. Atık pillerin toplanması için düzenlenecek kampanyalara gönüllü olarak katılmaya çalışınız.
 6. Atık pil toplama noktalarının nerelerde olduğunu araştırınız.
 7. Çevrenizde pil kullananları yukarıda anlatıldığı şekilde davranmaya davet ediniz ve örnek olunuz.
 8. Son olarak, çevreye dost olan pillerin 1865 yılından beri insanlığın hizmetinde olduğunu çevrenin pek sevmediği civa ve kadmiyum elementlerini içeren pillerdeki sağlığa zararlı maddelerin azaltıldığını ve bu türdeki pil atıkları için yüksek toplama hedeflerinin konulduğunu lütfen unutmayınız.

Atık Piller Sebebiyle Çevre Kirliliğini Önlemek İçin Çubuk Halkı Olarak Bireysel Yapılabilecek Çalışmalar:

 • Mümkün olduğunca pil yerine adaptör ile elektrik kullanmaya özen gösteriniz.
  • Satın aldığınız pillerin civa(Hg) ve kadmiyum(Cd) içermemesine özen gösteriniz.
  • Fiyatı bir parça yüksek de olsa yeniden doldurulabilir(rechargeable) pilleri tercih ediniz.
  • CD-çalarınızı veya Walkman’inizi artık çalıştırmaya gücü yetmeyen bir pili masa ya da duvar saatine taktığınızda aylarca size hizmet etmeye devam edecektir.
  • Boş pillerini kesinlikle çöpe atmayınız! Bu projeye destek olarak pillerin atık pil toplama kutularına atılmasını sağlayınız.

TOPLANAN ATIK PİLLER

 

-Toplanan  atık piller TAP Derneği’ ne teslim edildikten sonra Derneğe ait geri dönüşüm tesislerinde hareketli bant sistemiyle şarj edilebilen ve sarj edilemeyen olarak ayrılır.

-Şarj edilebilen piller, ihracat izni almış firmalar vasıtasıyla geri kazanım için yurtdışına gönderilir.

-Diğer atık piller ise şimdilik toprak altına inşa edilmiş, geçirimsizlik koşulları sağlanmış, nemden ari ve meteorolojik şartlardan korunmuş, kapalı, sızdırmaz ve su geçirmez özellikli depolama alanlarına gömülmektedir.

-İleride toplama miktarları yüksek miktarlara ulaştığında primer (şarj edilemeyen) pillerinde geri kazanımı mümkün olabilecektir.