İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz “Çubuk Merkez (150 ha) 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına göre  mahkeme kararına istinaden hazırlanan;

Yavuz Selim Mahallesi; 5269 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 numaralı parseller, 5270 ada 1, 3, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 numaralı parseller, 5271 ada 1 numaralı parsel ve 5272 ada 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ve 18 numaralı parselleri kapsayan 92014 etap parselasyon planının mahkeme kararlarına istinadeniptal edilmesi gereği hazırlanan Geri Dönüşüm Cetvellerinin ve buna göre 92014 etap parselasyon planıyla oluşan imar parsellerinin öncesindeki kadastro parsellerine dönülmesi ile Y.Selim Mahallesi 35 ada 1, 2, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 62, 63, 64, 66, 67 numaralı parseller,  2161 ada 1 numaralı parsel, 52 ada 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 33, 37, 46, 47 numaralı parsellerin yeniden düzenlenmesi içeriği ile hazırlanan 92077 etap numaralı parselasyon planı; Çubuk Belediye Encümeni’nin 09.06.2021 tarih ve 293 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 02.09.2021 tarih ve 921 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 92077 etap numaralı parselasyon planı 17.09.2021 – 17.10.2021 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ilk kez askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Ada                     Parsel

 

Yavuz Selim Mahallesi; 5269 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 numaralı parseller, 5270 ada 1, 3, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 numaralı parseller, 5271 ada 1 numaralı parsel ve 5272 ada 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ve 18 numaralı parseller

(Y.Selim Mahallesi 35 ada 1, 2, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 62, 63, 64, 66, 67 numaralı parseller,  2161 ada 1 numaralı parsel, 52 ada 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 33, 37, 46, 47 numaralı parseller)