İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Dumlupınar Mahallesi 190041 ve 190042 adalara ait plan değişikliği,  Çubuk Belediye Meclisi’nin 04.09.2019 tarih 2019/166 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2021 tarih ve 1309 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 19.08.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.