İLAN

 

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

 

İlçemiz Dumlupınar Mahallesi 190054 ada 6 parselin doğusundaki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Çubuk Belediye Meclisi’nin 05.06.2023 tarih ve 2023/94 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2023 tarih ve 1390 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 21.11.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere ilanen duyurulur.