İLAN

 

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

İlçemiz Merkez (150 ha) 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı; Çubuk Belediye Meclisi’nin 07.09.2009 tarih ve 350 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.11.2009 tarih ve 2729 sayılı kararı onaylanmıştır.

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 5127 ada 6, 7 ve 8 (eski 2306 ada 7,16 ve 15) no’lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; Çubuk Belediye Meclisi’nin 05.02.2013 tarih ve 62 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2013 tarih ve 1055 sayılı kararı onaylanmıştır.

Onaylanan planlara istinaden hazırlanan; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 5127 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numaralı parseli kapsayan 92089 etap numaralı parselasyon planı; Çubuk Belediye Encümeni’nin 22.02.2023 tarih ve 90 sayılı kararı ve 29.03.2023 tarih ve 131 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 06.04.2023 tarih ve 636 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 92089 etap numaralı parselasyon planının 19.04.2023 – 19.05.2023 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ilk kez askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Ada                     Parsel

 

CUMHURİYET MAHALLESİ; 5127 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Parseller