İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

       İlçemiz  Merkez Yedi Mahalle Revizyon İmar Planının 3.Etap (Y.Beyazıt Mahallesi 2.kısım) içerisinde bulunan 2594, 2570, 2569, 2564, 2563, 2806, 2810 ve 2811 numaralı adaların doğusunda ve 2599, 2600 ve 2584 numaralı adaların kuzeyinde bulunan parsellerin denk geldiği imar yollarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  Çubuk Belediye Meclisi’nin 04.03.2020 tarih 2020 / 50 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.04.2021 tarih ve 698 sayılı meclis kararı ile  onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 09.06.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.