İlçemiz  Merkez Yedi Mahalle Revizyon İmar Planının 4.Etabına (Y.Selim Mahallesi) Uygulama İmar Planı yollarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notu ilavesi, Çubuk Belediye Meclisi’nin 03.09.2021 tarih 2020 / 122 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2021 tarih ve 445 sayılı meclis kararı ile  onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 05.04.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.