İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

Ankara 6.İdare Mahkemesinin E:2019/1817 K:2019/2458 sayılı iptal kararına istinaden, İlçemiz  Merkez Yedi Mahalle Revizyon İmar Planının 6.Etabına (Atatürk Mahallesi 2.kısım, Fatih Mahallesi 1.kısmı ve Cumhuriyet Mahallesi) 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlarla beraber tekrar değerlendirilmesine ilişkin, Çubuk Belediye Meclisi’nin 04.03.2020 tarih 2020/52 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2021 tarih ve 37 sayılı meclis kararı ile tadilen onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 20.04.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.