İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

İlçemiz Tuğla Mahallesi 102 ada 6 numaralı parsele (eski 243 parsel) ait, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları,  Çubuk Belediye Meclisi’nin 03.03.2021 tarih 2021/51 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2021 tarih ve 1306 sayılı meclis kararı ile tadilen onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 19.08.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.