İLAN

 

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

 

İlçemiz Y.Beyazıt Mahallesi 190645 ada 3 numaralı parselin “Üniversite Alanı” kullanımından “Kültürel Tesis Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Çubuk Belediye Meclisi’nin 05.12.2022 tarih ve 2022/206 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.05.2023 tarih ve 662 sayılı meclis kararı ile tadilen onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 26.07.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere ilanen duyurulur.