İLAN
ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Y.Beyazıt Mahallesi 262 adanın güneyinde yer alan park alanına trafo yeri ayrılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Çubuk Belediye Meclisi’nin 08.04.2021 tarih 2021/74 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2021 tarih ve 1507 sayılı meclis kararı ile tadilen onaylanmıştır.
Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 05.10.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.