İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

İlçemiz  Y.Beyazıt Mahallesi 578 ada güneyinde, Barbaros Mahallesi 2037 ada 11 numaralı güneyinde ve Esenboğa Mahallesi 190500 ada doğusundaki park alanlarında “Teknik Altyapı Alanı” (Trafo yeri) ayrılmasına ilişkin plan değişikliği,  Çubuk Belediye Meclisi’nin 06.01.2021 tarih 2021/9 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.06.2021 tarih ve 1138 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 19.08.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.