İLAN

 

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

 

İlçemiz Y.Beyazıt Mahallesi 761 ada 9 parselin kuzeyindeki park alanında trafo yeri ve 190612 adanın güneyindeki park alanına yönelik olarak eşdeğer yeni bir alan ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Çubuk Belediye Meclisi’nin 05.04.2022 tarih ve 2022/63 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2022 tarih ve 1873 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 08.03.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.