İLAN

 

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Y.Selim Mahallesinde “Doğalgaz Regülatör İstasyonu” kurulmasına ilişkin yeniden düzenlenen ve Y.Selim Mahallesi 191443 ada (eski 2111 ada) kuzeyinde yer alan park alanında “Doğalgaz Regülatör İstasyonu” ayrılmasına, 191004 ada 6 numaralı parselin (eski 374/9) güneyindeki park kullanımlı alanda eşdeğer yeni bir alan ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Çubuk Belediye Meclisi’nin 04.10.2022 tarih ve 2022/168 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2023 tarih ve 376 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait ilanımızın 05.04.2023 tarihinden itibaren bir ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere ilanen duyurulur.