İLAN

 

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

 

İlçemiz Yılmaz Mahallesi 162 ada 55 numaralı parsele ait, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  Çubuk Belediye Meclisi’nin 03.02.2021 tarih 2021/32 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2021 tarih ve 2530 sayılı meclis kararı ile tadilen onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 17.03.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.