İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Esenboğa Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı’na göre hazırlanan Esenboğa Mahallesi 190513 ada 1 ve 2 numaralı parselleri kapsayan 92069 etap numaralı parselasyon planı; Çubuk Belediye Encümeni’nin 04.12.2019 tarih ve 305 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 20.02.2020 tarih ve 538 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 92069 etap numaralı parselasyon planının 06.03.2020 – 06.04.2020 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Ada                     Parsel

 

Esenboğa Mahallesi 190513 ada 1 ve 2 numaralı parseller