İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz  Sünlü Mahallesi 5298 ada 1 numaralı  parsele ait, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Çubuk Belediye Meclisi’nin 03.10.2019 tarih 178 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2020 tarih ve 191 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 05.03.2020 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.