İLAN

 

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 28.02.2024 tarihli ve 8887903 sayılı yazısı ile özetle; Ankara İli, Çubuk İlçesi Kapaklı Mahallesi 228 ada 21 parsel numaralı taşınmazda planlanan 0,72 MW kurulu güce ait Güneş Enerji Santraline (GES) ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesinin 102(k) Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi kapsamında Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı belirtilmiştir.

             Buna göre onaylı plana istinaden hazırlanan İlçemiz Kapaklı Mahallesi 228 ada 21 numaralı parseli kapsayan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre hazırlanan 92105 etap numaralı parselasyon planı; Çubuk Belediye Encümeni’nin 27.03.2024 tarih ve 136 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 06.06.2024 tarih ve 989 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 92105 etap numaralı parselasyon planı 27.06.2024 – 27.07.2024 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere ilanen duyurulur.

 

Ada                     Parsel

 

Kapaklı Mahallesi 228 ada 21 numaralı parsel