İLAN

 

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

İlçemiz Camili Mahallesi 172 ada 30 numaralı parselde Küçük Sanayi Alanı (Su Dolum Tesisi) yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; Çubuk Belediye Meclisi’nin 02.11.2022 tarih ve 185 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2022 tarih ve 2332 sayılı kararı onaylanmıştır.

Onaylanan planlara istinaden hazırlanan; İlçemiz Camili Mahallesi 172 ada 30 numaralı parseli kapsayan 92097 etap numaralı parselasyon planı; Çubuk Belediye Encümeni’nin 22.02.2023 tarih ve 91 sayılı kararı ve 29.03.2023 tarih ve 132 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 06.04.2023 tarih ve 637 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 92097 etap numaralı parselasyon planının 19.04.2023 – 19.05.2023 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ilk kez askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Ada                     Parsel

 

CAMİLİ MAHALLESİ; 172 Ada 30 Parsel