ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

 

GENEL BİLGİLER

– Çevre Temizlik vergisi tüm işyerlerinden alınmaktadır.

– Çevre Temizlik Vergisinin mükellefi binayı fiilen kullanandır.

– işyerlerinden dilekçe ile başvurulması durumunda boş kaldığı sürece Çevre Temizlik Vergisi alınmaz.

– Çevre Temizlik Vergisi her yıl tespit edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılarak hesaplanır.

 

BEYAN VERME

Çevre Temizlik vergisi beyannamesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Servisinde bilgisayar ortamında ücretsiz olarak doldurulmaktadır.

 

NASIL ÖDENİR?

Çevre Temizlik Vergisi, birinci taksiti Mayıs, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Dileyen mükellef birinci taksit döneminde veya daha önce tümünü de ödeyebilir.

Çevre Temizlik vergisini zamanında ödemeyen mükelleften geciken her ay için 6183 sayılı kanuna göre belirlenen gecikme oranında gecikme cezası ödemek zorundadır.

SATIŞ – TAŞINMA VE BOŞ OLMASI

Herhangi bir adres değişikliği yada emlak alım ve satımlarında bağlı bulunduğunuz belediyeyi, bu durumdan haberdar etmeniz gerekmektedir. Mülk sizin ise mülkü sattığınızda veya tamamen boşaldığında , kiracı iseniz taşındığınızda bağlı olduğunuz belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne, bir dilekçe ile başvurarak değişiklikleri bildirmeniz gereklidir.