MEŞELİ YAYLASI

ANASAYFAMESİRE YERLERİMEŞELİ YAYLASI
Köyün daha önceki ismi Sarıkürk’tür. Zamanında köye ilk yerlesen kisinin giyimi nedeniyle verilmiş bir addır. Fakat söylenirken zaman zaman “sarıkürt” diye yanlış telaffuz edilmektedir. Cumhuriyet döneminde köyün tepeliklerinde meşe ağaçlarının çok olması nedeniyle Meşeli adı verilmiştir.
Köy halkı Türkmen gelenek ve göreneklerine bağlıdır. Ancak zaman içinde kentleşmenin etkisiyle bunlar zayıflamaktadır. Köy derneği her yıl geleneksel yayla günü şenliğinde köy halkını yaylada toplayarak önemli bir kültürel etkinlik gerçekleştirmektedir. Bunun dışında köy halkının düğünlerinde ve bayramlarda gelenek ve görenekler yaşatılmaya çalışılmaktadır. .