İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

            Çubuk Belediye Meclisinin 04.06.2004 tarih ve 2004/33 sayılı kararı ile onanan, 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planına göre hazırlanan,

İlçemiz Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi 2469 ada 1 numaralı parsel, 2486 ada 1 numaralı parsel ve 2487 ada 1 numaralı parseli kapsayan 92091 etap numaralı parselasyon planı; Çubuk Belediye Encümeni’nin 01.03.2023 tarih ve 95 sayılı kararı ve 29.03.2023 tarih ve 133 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 19.04.2023 tarih ve 702 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Ada                     Parsel

Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi, 2469 ada 1 numaralı parsel, 2486 ada 1 numaralı parsel ve 2487 ada 1 numaralı parsel