İLAN

 

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

İlçemiz, Sele Mahallesi 105 ada 18 (eski 63) parsel, 120 ada 15 (eski 89) parsel ve 120 ada 21 (eski 95) parselde GES Üretim Tesisi yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı’na göre hazırlanan Sele Mahallesi 105 ada 18 (eski 63) parsel, 120 ada 15 (eski 89) parsel ve 120 ada 21 (eski 95) numaralı parselleri kapsayan 92073 etap numaralı parselasyon planı; Çubuk Belediye Encümeni’nin 24.06.2020 tarih ve 89 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 27.08.2020 tarih ve 1393 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 92073 etap numaralı parselasyon planının 09.09.2020 – 09.10.2020 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Ada                     Parsel

 

Sele Mahallesi 105 ada 18 parsel, 120 ada 15 parsel ve 120 ada 21 numaralı parseller