İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Taşpınar Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanına Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na göre hazırlanan muhtelif parselleri kapsayan 92045 etap numaralı parselasyon planı; Çubuk Belediye Encümeni’nin 30.09.2020 tarih 238 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 07.01.2021 tarih ve 10 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 92045 etap numaralı parselasyon planı 25.01.2021 – 25.02.2021 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ilk kez askıya çıkarılmış, askı aşamasında alınan itiraz ve talep niteliği taşıyan dilekçeler; Çubuk Belediye Encümeni’nin 24.03.2021 tarih ve 132 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 06.05.2021 tarih ve 502 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, söz konusu parselasyon dosyası yeniden düzenlenmiştir.

Yeniden düzenlenen92045 etap numaralı parselasyon planına ait ilan 28.05.2021 – 28.06.2021 tarihleri arasında ikinci kez Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Ada                     Parsel

Taşpınar Mahallesi; 101/38, 101/39, 101/40, 101/41, 101/42, 101/43, 101/44, 101/45, 101/46, 101/101, 101/104, 101/105, 101/106, 101/107, 101/108, 101/109, 101/110, 101/111, 101/112, 101/113, 101/114, 101/115, 101/116, 101/117, 101/118, 101/119, 101/120, 101/121, 101/122, 101/123, 101/124, 101/125, 101/126, 101/127, 101/128, 101/129, 101/130, 101/131, 101/132, 101/133, 101/134, 101/135, 101/136, 101/137, 101/138, 101/521, 101/522, 101/523, 101/524, 101/525, 101/526, 101/527, 101/528, 101/529, 101/530, 101/531, 101/534, 101/535, 101/536, 101/537, 101/538, 101/539, 101/540, 102/2, 102/3, 102/4, 113/124, 113/125, 113/126, 113/127, 113/128, 113/129, 113/130, 115/34, 115/35, 115/36, 115/37, 115/38, 115/39, 115/40, 115/41, 115/42, 115/43, 115/44, 115/45, 115/46, 115/47, 115/48, 115/49, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/40, 116/78, 116/79, 116/80, 117/1, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7, 120/8, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7, 121/8, 121/9, 121/10, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 123/1, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 125/1, 125/2, 125/3, 126/1, 126/2, 127/1, 127/2, 127/3, 128/1, 128/2, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 131/1, 132/1, 133/1, 133/2, 133/3, 134/1, 135/1, 136/1, 137/1, 8888/1, 8888/2, 9999/1, 9999/2, 9999/3, 9999/4, 9999/5, 9999/6, 9999/7, 9999/8, 9999/9, 9999/10, 9999/11, 9999/12, 9999/13, 9999/14, 9999/15, 9999/16, 9999/17, 9999/18, 9999/19, 9999/20, 9999/21, 9999/22, 9999/23, 9999/24, 9999/25, 9999/26, 9999/27, 9999/28, 9999/29, 9999/30, 9999/31, 9999/32, 9999/33, 9999/34, 9999/35, 9999/36, 9999/37, 9999/38, 9999/39, 9999/40, 9999/41, 9999/42, 9999/43, 9999/44, 9999/45, 9999/46,  9999/47,  9999/48,  9999/49,  9999/50,  9999/51,  9999/52,  999/53,  9999/54 numaralı parseller