İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Merkez Yedi Mahalle (Y.Beyazıt Mahallesi 1.Etap) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre;

İlçemiz Y.Beyazıt Mahallesi 631 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numaralı parselleri kapsayan 92088 etap numaralı parselasyon planı; Çubuk Belediye Encümeni’nin 24.08.2022 tarih ve 498 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 27.10.2022 tarih ve 2657 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 92088 etap numaralı parselasyon planı 11.11.2022 – 11.12.2022 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ilk kez askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Ada                     Parsel

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ; 631 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numaralı parseller