İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Y.Beyazıt Mahallesi 5322 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çubuk Belediye Meclisi’nin 04.01.2024 tarih ve 2024/7 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.05.2024 tarih ve 473 sayılı meclis kararı ile tadilen onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait ilanımızın 03.07.2024 tarihinden itibaren bir ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.