İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz “Yenice Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanına Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”na göre hazırlanan; Yenice ve Esenboğa Mahalleleri tapulamasına ait muhtelif parselleri kapsayan 92083 etap numaralı parselasyon planı; Çubuk Belediye Encümeni’nin 15.12.2021 tarih 824 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 30.03.2022 tarih ve 606 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 92083 etap numaralı parselasyon planının 20.04.2022 – 20.05.2022 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ilk kez askıya çıkarılmış, askı aşamasında alınan itiraz ve talep niteliği taşıyan dilekçeler; Çubuk Belediye Encümeni’nin 08.06.2022 tarih 322 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 04.08.2022 tarih ve 2075 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, söz konusu parselasyon dosyası yeniden düzenlenmiştir.

Yeniden düzenlenen92083 etap numaralı parselasyon planına ait ilan 24.08.2022 – 24.09.2022 tarihleri arasında ikinci kez Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Ada                     Parsel

Esenboğa Mahallesi 0/721, 0/722, 0/723,

Yenice Mahallesi 102/64, 102/65, 102/66, 102/67, 103/54, 103/55, 103/56, 103/57, 103/58, 103/59, 103/60, 103/61, 103/62, 103/63, 103/64, 103/65, 103/66, 103/67, 103/68, 103/69, 103/70, 103/71, 103/72, 103/73, 103/74, 103/75, 103/76, 103/77, 103/78, 103/79, 103/80, 103/81, 103/82, 103/83, 103/84, 103/85, 103/86, 103/87, 103/88, 103/89, 103/90, 103/91, 103/92, 103/93, 103/94, 103/95, 103/97, 111/1, 111/2, 112/6, 112/8, 112/14, 112/17, 112/18, 112/19, 112/20, 112/21, 112/22, 112/23, 112/24, 112/25, 112/26, 112/27, 112/28, 112/29, 112/30, 112/31, 112/33, 112/34, 112/48, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 113/9, 113/10, 113/11, 113/12, 113/13, 113/14, 113/15, 113/16, 113/17, 113/18, 113/19, 113/20, 113/21, 113/22, 113/23, 113/24, 113/25, 113/26, 113/27, 113/28, 113/29, 113/30, 113/31, 113/32, 113/33, 113/34, 113/35, 113/36, 113/37, 113/38, 113/39, 113/40, 113/41, 113/42, 113/43, 113/44, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 114/8, 114/9, 114/10, 114/11, 114/12, 114/13, 114/14, 114/15, 114/16, 114/17, 114/18, 114/71, 114/72, 114/73, 114/74, 114/75, 114/76, 114/77, 114/78, 114/79, 114/80, 114/82, 114/83, 114/85, 114/86, 114/87, 114/88, 114/89, 114/90, 114/91, 114/93, 120/1, 121/1, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 123/1, 123/2, 123/3, 124/1, 8888/1, 8888/2, 8888/3, 8888/4, 9999/1, 9999/2, 9999/3, 9999/4, 9999/5, 9999/6, 9999/7, 9999/8, 9999/9, 9999/10, 9999/11, 9999/12, 9999/13, 9999/14, 9999/15, 9999/16, 9999/17, 9999/18, 9999/19, 9999/20, 9999/21, 9999/22, 9999/23, 9999/24, 9999/25, 9999/26, 9999/27, 9999/28, 9999/29, 9999/30, 9999/31, 9999/32, 9999/33, 9999/34, 9999/35, 9999/36 ile 10000/1, 10000/2, 10000/3 numaralı parseller