İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz “Yenice Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanına Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”na göre hazırlanan; Yenice ve Esenboğa Mahalleleri tapulamasına ait muhtelif parselleri kapsayan 92083 etap numaralı parselasyon planı;

Çubuk Belediye Encümeni’nin 15.12.2021 tarih 824 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 30.03.2022 tarih ve 606 sayılı kararı ile onaylanmış ve 20.04.2022 – 20.05.2022 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ilk kez askıya çıkarılmış, askı aşamasında itiraz ve/veya talep niteliği taşıyan dilekçeler, Çubuk Belediye Encümeni’nin 08.06.2022 tarih 322 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 04.08.2022 tarih ve 2075 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, söz konusu parselasyon planı yeniden düzenlenmiştir.

Yeniden düzenlenen92083 etap numaralı parselasyon planı 24.08.2022 – 24.09.2022 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ikinci kez askıya çıkarılmış, askı aşamasında itiraz ve/veya talep niteliği taşıyan dilekçeler, Çubuk Belediye Encümeni’nin 19.10.2022 tarih 635 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 01.12.2022 tarih ve 2917 sayılı kararı ile değerlendirilmiştir.

Söz konusu parselasyon planı tescil işlemleri için Ankara Kadastro Müdürlüğü Çubuk Birimi’ne 21.12.2022 tarihli ve 21871 sayılı yazımız ile gönderilmiş, Ankara Kadastro Müdürlüğü Çubuk Birimi’nin 17.01.2023 tarihli ve 7586077 sayılı cevabi yazısı ile dosya iade edilmiştir.

Buna göre Çubuk Belediye Encümeni’nin 12.04.2023 tarih 209 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 25.05.2023 tarih ve 870 sayılı kararı ile yeniden düzenlenen92083 etap numaralı parselasyon planına ait ilanın 06.06.2023 – 06.07.2023 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda üçüncü kez Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.