İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz “Yenice Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanına Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına” göre hazırlanan; Yenice ve Esenboğa Mahalleleri tapulamasına ait muhtelif parselleri kapsayan 92083 etap numaralı parselasyon planı; Çubuk Belediye Encümeni’nin 15.12.2021 tarih 824 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 30.03.2022 tarih ve 606 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 92083 etap numaralı parselasyon planının 20.04.2022 – 20.05.2022 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Ada                     Parsel

Esenboğa Mahallesi 0/721, 0/722, 0/723,

Yenice Mahallesi 102/64, 102/65, 102/66, 102/67, 103/54, 103/55, 103/56, 103/57, 103/58, 103/59, 103/60, 103/61, 103/62, 103/63, 103/64, 103/65, 103/66, 103/67, 103/68, 103/69, 103/70, 103/71, 103/72, 103/73, 103/74, 103/75, 103/76, 103/77, 103/78, 103/79, 103/80, 103/81, 103/82, 103/83, 103/84, 103/85, 103/86, 103/87, 103/88, 103/89, 103/90, 103/91, 103/92, 103/93, 103/94, 103/95, 103/97, 111/1, 111/2, 112/6, 112/8, 112/14, 112/17, 112/18, 112/19, 112/20, 112/21, 112/22, 112/23, 112/24, 112/25, 112/26, 112/27, 112/28, 112/29, 112/30, 112/31, 112/33, 112/34, 112/48, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 113/9, 113/10, 113/11, 113/12, 113/13, 113/14, 113/15, 113/16, 113/17, 113/18, 113/19, 113/20, 113/21, 113/22, 113/23, 113/24, 113/25, 113/26, 113/27, 113/28, 113/29, 113/30, 113/31, 113/32, 113/33, 113/34, 113/35, 113/36, 113/37, 113/38, 113/39, 113/40, 113/41, 113/42, 113/43, 113/44, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 114/8, 114/9, 114/10, 114/11, 114/12, 114/13, 114/14, 114/15, 114/16, 114/17, 114/18, 114/71, 114/72, 114/73, 114/74, 114/75, 114/76, 114/77, 114/78, 114/79, 114/80, 114/82, 114/83, 114/85, 114/86, 114/87, 114/88, 114/89, 114/90, 114/91, 114/93, 120/1, 121/1, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 123/1, 123/2, 123/3, 124/1, 8888/1, 8888/2, 8888/3, 8888/4, 9999/1, 9999/2, 9999/3, 9999/4, 9999/5, 9999/6, 9999/7, 9999/8, 9999/9, 9999/10, 9999/11, 9999/12, 9999/13, 9999/14, 9999/15, 9999/16, 9999/17, 9999/18, 9999/19, 9999/20, 9999/21, 9999/22, 9999/23, 9999/24, 9999/25, 9999/26, 9999/27, 9999/28, 9999/29, 9999/30, 9999/31, 9999/32, 9999/33, 9999/34, 9999/35, 9999/36 ile 10000/1, 10000/2, 10000/3