İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

İlçemiz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Esenboğa Mahallesi Yerleşkesi ve çevresine ait, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına  “plan notu ilavesi” yapılmasına ilişkin,  Çubuk Belediye Meclisi’nin 03.07.2020 tarih 2020/87 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.10.2020 tarih ve 1268 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 09.11.2020 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.